Hoofdsponsor
Floorever
Goud sponsor
Metadecor
Zilver sponsors
Esso Vermeulen RM Fashion

Nieuwe vrijwilligers

Veel nieuwe vrijwilligers, veel nieuw elan

In de afgelopen maanden hebben veel vrijwilligers zich bij onze vereniging gemeld. Daardoor zijn allerlei commissies versterkt en kunnen diverse taken veel beter verdeeld worden. Zo is er een opvolger gevonden voor de inzameling van het oud papier, hebben verscheidene mensen zich aangemeld voor de onderhoudsploeg van onze accommodatie en zijn veel teams die nog zonder trainer zaten nu toch voorzien. Mooie ontwikkelingen waar we blij mee zijn. We zien nu in de praktijk dat Samen Beter echt resultaat oplevert. Het plezier waarmee dat gepaard gaat, werkt aanstekelijk, want nog steeds breidt het aantal vrijwilligers zich uit. Vele handen maken licht werk: hoe meer mensen zich aanmelden voor een taak, hoe minder tijd het kost.

Wilt u / wil jij ook je steentje bijdragen? Kijk dan bij de vacatures. Heb je belangstelling voor een specifieke taak? Neem dan contact op met Jannie de Jong-Seinen via de mail: vrijwilligers@doskampen.nl
Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 19 oktober
COMPETITIE: csv Apeldoorn - DOS
Eindstand: 4 - 1

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.