Hoofdsponsor
Biodiesel Kampen
Goud sponsor
Heutink en Heij
Zilver sponsors
Kagas Kok

Aankondiging ALV

Beste Dossers,

Onlangs heeft op de site al een aankondiging gestaan van de aanstaande ledenvergadering. Via deze weg wilde ik jullie nog een keer attenderen dat deze plaats vindt aanstaande woensdag 13 juni. De inloop is vanaf 19:30 uur in onze kantine. We hopen dat zo veel mogelijk mensen een gaatje kunnen vinden in hun agenda om samen met ons te praten over de (nabije) toekomst van onze mooie vereniging.

Voor een vereniging die "Samen Beter" tot zijn voornaamste slogan heeft uitgeroepen kan het immers niet zo zijn dat je als bestuur alles zelf maar bepaalt. Denk, praat en beslis daarom met ons mee en laat ons weten wat jij vindt dat er al goed gaat en wat nog beter kan. De onderwerpen van gesprek voor wat betreft deze editie vindt je hieronder weergegeven. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het heel graag. De agenda is als volgt:

  1. Opening door voorzitter Arend Runia
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Notulen vorige ALV (ter goedkeuring)
  5. Korte terugblik seizoen 2017 / 2018
  6. Begroting seizoen 2018 / 2019
  7. Verbouwingsplannen accommodatie / kantine
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Of je nou een ouder bent, een trainer/leider, een speler of een fanatieke supporter, iedereen vindt vast wel iets van de gaten van zaken. Blijf niet aan de zijlijn staan maar ga het gesprek met ons aan tijdens deze avond. Ik sluit af met een woord van excuses voor de late berichtgeving. In tegenstelling tot voorgaande keren is de aankondiging van de ALV dit keer niet onderaan de hoofdpagina van de website blijven staan. Ik besef me dat dit zeer hinderlijk is en die verantwoordelijkheid neem ik op me. Hopelijk kunnen we echter toch nog velen van jullie verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Plender
Secretaris DOS Kampen

Klik hier om de notulen van de ALV van 29-11-17 te downloaden

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 15 september
BEKER: DOS - Lelystad '67
Eindstand: 3 - 2

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.