Hoofdsponsor
Floorever
Goud sponsor
Renes Makelaardij
Zilver sponsors
Kagas Slagerij Van Guilik

Aankondiging ALV (REMINDER)

Beste Dossers!

Het seizoen is alweer in volle gang en ook DOS is op veel vlakken uit de startblokken geschoten voor wat betreft 2017 / 2018. We naderen zelfs alweer het einde van het jaar en dat betekent vaste tradities als Sinterklaas, Kerst, Oud & Nieuw en natuurlijk niet te vergeten de ALV van DOS. In het kader van 'tradities moet je in stand laten' hebben we besloten om deze ook nu weer te organiseren op de laatste woensdag van november. In dit geval gaat het om 29 NOVEMBER OM 20:00 UUR. Locatie is vanzelfsprekend de DOS kantine en inloop is mogelijk vanaf een half uur van tevoren.

Er valt ook nu weer genoeg te bespreken met jullie allemaal. Allereerst zullen we terugblikken op het afgelopen seizoen waarna we ook de financiële resultaten daarvan zullen doornemen. Dat zal het logische bruggetje vormen naar het tweede deel van het programma waarin we aantal onderwerpen de revue willen laten passeren die de hele vereniging raken. Allereerst is dat natuurlijk datgene wat ons allemaal verbind: voetbal. Waar willen we ons de komende periode op gaan richten om dat verder te ontwikkelen? Wat zijn de doelstellingen en hoe willen we dat concreet in de praktijk brengen? Daarover in deze ALV meer.

Zoals velen van jullie wellicht al hebben vernomen hebben we tevens te maken gehad met een wisseling in het bestuur. Bestuurslid Algemene Zaken Roland ten Hove heeft aangegeven dat hij zijn taken m.b.t. Accommodatie en Sponsoring graag neer wilde leggen. We hebben Wilfred Horst bereid gevonden om hierin als opvolger te dienen. Op dit moment doet hij dat op ad interim basis maar dat willen we graag formeel met jullie bekrachtigen. Hij heeft samen met de leden van de sponsorcommissie de afgelopen tijd namelijk hard verder gewerkt aan de nieuwe sponsormodellen die in de vorige ALV al in hoofdlijnen kort aan bod zijn gekomen. Ook dat lichten we graag in meer detail toe. Hieronder de voorlopige agenda. Ook hieronder te downloaden zijn de notulen van de vorige ALV (13 juni 2017) alsmede het vrijwilligersbeleid zoals in de vorige ALV ter stemming is gelegd. De jaarrekening ligt op de avond zelf ter inzage voor geïnteresseerden en wordt toegelicht in de presentatie.

AGENDA:

 1. Opening door voorzitter Arend Runia
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen en actielijst ALV juni 2017 (ter goedkeuring)
 5. Jaarverslag seizoen 2016/2017
 6. Jaarrekening 2016/2017
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 9. Doorontwikkeling voetbal bij DOS
 10. Wijziging bestuurssamenstelling en verenigingsstructuur (ter goedkeuring)
 11. Nieuwe sponsormodellen
 12. Definitief vrijwilligersbeleid (ter goedkeuring)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

We hopen jullie allemaal de 29e te mogen ontvangen in onze kantine. Denk mee over de toekomst van onze mooie vereniging!

Met vriendelijke groet,

Jasper Plender
Secretaris DOS Kampen

Klik hier om het Vrijwilligersbeleidsplan te downloaden.

Klik hier om de Notulen van de ALV van 13 juni 2017 te downloaden.

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 17 maart
Competitie:
 DOS - Sparta Enschede
Eindstand: 1- 5

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.