Hoofdsponsor
At Sea
Goud sponsor
Metadecor
Zilver sponsors
Esso Vermeulen Kok

Aankondiging ALV

Beste leden en ouders van (jeugd)leden,

Via deze weg willen we u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 28 november a.s. Onderstaande agenda is de voorlopige versie.

AGENDA:

  1. Opening door voorzitter Arend Runia
  2. Algemene mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Notulen ALV juni 2018 (ter goedkeuring)
  5. Jaarrekening 2017/2018 (ter goedkeuring)
  6. Evaluatie Beleidsplan 2016-2020 (ter mededeling)
  7. Herbenoeming bestuursleden (ter goedkeuring)
  8. Benoeming penningmeester (ter goedkeuring)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De definitieve agenda met bij behorende stukken worden spoedig aan dit bericht toegevoegd. Notulen vindt u hier.

We hopen u op 28 november om 19:30 uur te mogen verwelkomen in onze kantine. U kunt inlopen vanaf 19:00 uur.

Namens het bestuur,

Edwin Burgman
Secretaris DOS Kampen

Klik hier om de notulen van de ALV van 13-06-18 te downloaden

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 25 mei
Kampioenswedstrijd: Sparta Enschede - DOS Kampen
Eindstand: 2- 2 DOS KAMPIOEN!

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.