Hoofdsponsor
Van Dijk
Goud sponsor
Veltman Financieel Adviseurs
Zilver sponsors
AH Lovinkstraat RM Fashion

Aankondiging ALV

Beste leden en ouders van (jeugd)leden,

Via deze weg willen we u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 28 november a.s. Onderstaande agenda is de voorlopige versie.

AGENDA:

  1. Opening door voorzitter Arend Runia
  2. Algemene mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Notulen ALV juni 2018 (ter goedkeuring)
  5. Jaarrekening 2017/2018 (ter goedkeuring)
  6. Evaluatie Beleidsplan 2016-2020 (ter mededeling)
  7. Benoeming penningmeester (ter goedkeuring)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De definitieve agenda met bij behorende stukken worden spoedig aan dit bericht toegevoegd. Notulen vindt u hier.

We hopen u op 28 november om 19:30 uur te mogen verwelkomen in onze kantine. U kunt inlopen vanaf 19:00 uur.

Namens het bestuur,

Edwin Burgman
Secretaris DOS Kampen

Klik hier om de notulen van de ALV van 13-06-18 te downloaden

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 24 november
Competitie: DOS - Oranje Nassau Almelo
Aanvang: 15:00 uur op De Maten

Op woensdag 28 november a.s.!