Hoofdsponsor
Biodiesel Kampen
Goud sponsor
Brugmedia
Zilver sponsors
Kagas Weever slopen en bouwen

Aankondiging ALV

Beste leden,

Zoals elk jaar zijn we weer op het punt aanbeland dat het seizoen van veel teams langzaam op zijn einde begint te lopen. Een einde is echter ook altijd een nieuw begin, want in de bestuurskamer is de afgelopen tijd alweer uitvoerig gesproken over seizoen 2018 / 2019. Ik kan jullie alvast verklappen dat er voldoende op het programma staat om er weer een mooie en bijzondere jaargang van te maken. Dat lichten we graag toe in de Algemene Ledenvergadering die dit jaar plaats vind op 13 juni. Inloop is mogelijk vanaf 19:30 uur.

We hebben een concept begroting samengesteld waarin ruimte is gemaakt voor een aantal specifieke projecten die we volgend jaar op willen pakken en die passen binnen de uitvoering van het beleidsplan zoals dat in 2016 is vastgesteld. Het is dus zaak om dit aan jullie voor te leggen en toe te lichten.

Daarnaast willen we het met jullie hebben over de invulling van een aantal sleutelposities binnen de vereniging. Ook binnen het bestuur zullen er bijvoorbeeld wijzigingen plaats vinden voor volgend seizoen. Ik heb zelf namelijk besloten om aan het einde van het huidige seizoen te stoppen als secretaris van deze mooie club. Sinds april vorig jaar heb ik een nieuwe baan die niet goed samen gaat met de invulling van een functie als secretaris. Ik wil dan ook graag ruimte maken voor iemand die de club in die functie beter van dienst kan zijn.

Er zijn twee specifieke zaken waar ik mij komend seizoen wél mee bezig ga houden en ook die komen aan bod op de ALV. Het gaat om de nieuwe privacy wetgeving en een herinrichting van de ledenadministratie / Sportlink. Kortom, zeker genoeg om over te praten met elkaar. De definitieve agenda alsmede de notulen van de laatste ALV zullen in een iets later stadium bekend worden gemaakt. De begroting is op 13 juni voorafgaand aan de ALV in te zien in de bestuurskamer.

Met vriendelijke groet,

Jasper Plender
Secretaris DOS Kampen

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 26 mei
Competitie:
De Esch - DOS
Aanvang: 14.30 uur op sportpark De Weschterik in Oldenzaal

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.