Hoofdsponsor
Biodiesel Kampen
Goud sponsor
Yes Telecom
Zilver sponsors
4IT Professionals Weever slopen en bouwen

Inning contributie via Clubcollect gestart

Deze week is de inning van de contributie gestart. Ieder lid van DOS Kampen heeft daarover een mail, SMS of brief ontvangen. Omdat deze wijze van contributie innen nieuw is, ontvangen we vragen die we hier graag van een antwoord voorzien.

Hoe is mijn contributie opgebouwd?
Deze informatie vind je hier. Het bedrag op de nota is het totaal bedrag uit de verschillende onderdelen. Daarnaast is de contributie voor de Nieuwsgier van €8 per jaar ook verwerkt in de factuur van Clubcollect. Die Nieuwsgier bijdrage wordt per adres slechts eenmaal in rekening gebracht en is op de factuur van het oudste op dat adres geregistreerde lid bijgeteld.

Waarom is het bedrag zo hoog?
De nota heeft betrekking op het gehele seizoen 2017-2018. Je kunt er zelf voor kiezen dit bedrag in 4 termijnen te betalen. Als je kiest voor gespreid betalen verloopt de inning in 4 termijnen met steeds een tussentijd van 6 weken. Na telkens 6 weken ontvang je een herinneringsbericht.

Ik heb vragen over mijn nota!
Je kunt die stellen. In de mail en SMS die je hebt gekregen zitten daarvoor de mogelijkheden.

Ik wist hier niet van...
In twee nieuwsberichten heeft het bestuur de vereniging geïnformeerd. Heb je die gemist? Type dan “clubcollect” in het zoekveld op de site en je kunt de berichten als nog lezen.

Zijn de contributies verhoogd?
Nee, zij zijn niet verhoogd. Zie ook de informatie over de contributies op de website.

Gespreid betalen was eerder gratis en kost nu geld. Hoe zit dat?
Dat klopt. Om die reden heeft het bestuur de contributies niet geïndexeerd terwijl we dit wel hebben afgesproken in de ALV. Dat betekent voor leden die ineens betalen een besparing. Wie kiest voor gespreid betalen is niet duurder uit omdat de kosten van gespreid betalen lager zijn dan de indexering (1,5%).

Wordt volgend jaar weer geïndexeerd?
Ja, het niet indexeren is eenmalig om bovenstaande reden. Volgend jaar indexeren we op basis van de CBS-index conform de afspraken in de ALV.

Het bestuur van DOS Kampen

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 8 december
Competitie: DOS - Den Ham
Eindstand: 1 - 0

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.