Contributie 2018-2019

De contributies worden ook dit jaar geïnd via Cubcollect. (www.clubcollect.nl) Leden krijgen een mail, SMS of brief met het verzoek de jaarcontributie voor het seizoen 2018-2019 te voldoen. Elk lid kan zelf kiezen of de contributie ineens wordt voldaan of kiezen voor 4 termijnen met een tussentijd van 6 weken. Aan die laatste keuze zijn kosten verbonden.

Indexering contributie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2016 heeft de penningmeester een contributieverhoging op basis van indexatie voorgesteld. Deze is met instemming van de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. CBS-indexering voor dit seizoen is bepaald op 1,6%.

Collectieve kledingsregeling
Met ingang van seizoen 2012-2013 wordt, zoals tijdens de ledenvergadering van mei 2012 is besloten, een bijdrage voor de collectieve kledingregeling ingehouden. Deze bijdrage is € 5,00 per kwartaal (€ 20,00 per jaar) en wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd. De Nieuwsgier is ten opzichte van vorig seizoen(en) niet gewijzigd.

Voor vragen of wijzigingen (kunnen leden) mailen naar ledenadministratie@doskampen.nl 

Overzicht contributies vv DOS Kampen seizoen 2018-2019

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 239,00
35+ en 45+ spelende leden € 110,00
Junioren (13-17 jaar) € 166,00
Pupillen (6-12 jaar) € 122,00
Mini-Pupillen (0-5 jaar) € 80,00
Niet actief € 110,00
Zaalvoetbal € 134,00
De Nieuwsgier (per gezin) € 8,00

Bijdrage collectieve kledingregeling vv DOS Kampen

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 20,00
35+ en 45+ spelende leden € 20,00
Junioren (13-17 jaar) € 20,00
Pupillen (6-12 jaar) € 20,00
Zaalvoetbal € 20,00

Bondscontributie

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 18,00
35+ en 45+ spelende leden € 18,00
Junioren (13-17 jaar) € 14,00
Pupillen (6-12 jaar) € 10,00
Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zomerprogramma DOS 1

Gewijzigde openingstijden zomerperiode!