Contributie 2016-2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2016 heeft de penningmeester een contributieverhoging op basis van indexatie voorgesteld. Deze is met instemming van de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Voor het nieuwe seizoen is dit 0,6%. De vastgestelde contributies en bijdrage collectieve kledingregeling voor seizoen 2016-2017 hebben we voor u op een rijtje gezet.
Met ingang van seizoen 2012-2013 wordt, zoals tijdens de ledenvergadering van mei 2012 is besloten, een bijdrage voor de collectieve kledingregeling ingehouden. Deze bijdrage is € 4,50 per kwartaal (€ 18,00 per jaar) en wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd. De (bonds)contributie en de bijdrage voor De Nieuwsgier is ten opzichte van vorig seizoen(en) niet gewijzigd.

Voor vragen of wijzigingen (kunnen leden) mailen naar ledenadministratie@doskampen.nl 

Overzicht contributies vv DOS Kampen seizoen 2016-2017

Categorie Maand Kwartaal Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 19,60 € 58,80 € 235,20
35+ en 45+ spelende leden € 9,05 € 27,15 € 108,60
Junioren (13-17 jaar) € 13,60 € 40,80 € 163,20
Pupillen (6-12 jaar) € 10,05 € 30,15 € 120,60
Mini-Pupillen (0-5 jaar) € 6,55 € 19,65 € 78,60
Niet actief € 9,05 € 27,15 € 108,60
Zaalvoetbal € 11,00 € 33,00 € 132,00
De Nieuwsgier (per gezin)     € 8,00

Bijdrage collectieve kledingregeling vv DOS Kampen

Categorie Maand Kwartaal Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 1,50 € 4,50 € 18,00
35+ en 45+ spelende leden € 1,50 € 4,50 € 18,00
Junioren (13-17 jaar) € 1,50 € 4,50 € 18,00
Pupillen (6-12 jaar) € 1,50 € 4,50 € 18,00
Zaalvoetbal € 1,50 € 4,50 € 18,00

Bondscontributie

Categorie Jaar
Senioren (ouder dan 18 jaar) € 17,00
35+ en 45+ spelende leden € 17,00
Junioren (13-17 jaar) € 13,00
Pupillen (6-12 jaar) € 9,00
Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 21 oktober
Competitie: DOS Kampen - Den Ham
Eindstand: 2 - 0

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.
DekatelFloorever