In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van voetbalvereniging DOS Kampen. De statuten moeten officieel door de notaris vastgesteld worden en bevatten onder andere:

  • het doel van de vereniging;
  • welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
  • hoe de algemene vergadering wordt gehouden;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;

De officiële statuten van DOS Kampen zijn hier te downloaden.

Webshop DOS Kampen

Je wilt graag lid worden van onze prachtige vereniging?

Zaterdag 21 september
BEKER: DOS - Nunspeet 1
Aanvang: 15.00 uur op sportpark De Maten

Kijk voor diverse sponsormogelijkheden binnen D.O.S. Kampen.